احوال پرسی

  احوال پرسی

 

گفت:احوالت چطور است؟

گفتمش: عالی است

                     مثل حال گل!

حال گل در چنگ چنگیز مغول!

                                           قیصر امین پور

                                                 

 

                                                      

/ 1 نظر / 5 بازدید
www.rolan.blogfa.com/

کاش آيينه شوم تا که به روي ام نگري: يا که خاک ِ گذرت ، تا که به روي ام گذري. تا به ديروز، تو بودي پري و من پر ِ تو: حاليا قصّه ي ما قصّه ي ديو است و پري. تو شدي باد و گذشتي به سبکْ ساري و من لاله ام، داغ به دل، مانده به خونين جگري .... الهيييييييييييي : شاد و سرافراز باشيييييييييييييي بي صبرانه منتظرتونمممممممممممممم[گل]