عشق ...

 

                         عشق چون در سینه ام بیدار شد

                                          از طلب تا پا سرم ایثار شد

       این دگر من نیستم من نیستم

                   حیف از آن عمری که با "من" زیستم

/ 1 نظر / 13 بازدید
فریاد...

گاهي عمر تلف ميشود ؛ به پاي يک احساس .... گاهي احساس تلف ميشود ؛ به پاي عمر ! و چه عذابي ميکشد ، کسي که هم عمرش تلف ميشود ؛ هم احساسش ...