برای قلب مهربانت

تو...

 هرجایی که مرا می خوانی... من همانجایم

  برای تو می نویسم

  با قلب مهربانت... هر جایی می خواهی باش

  آسمان برایت آبی باشد همیشه

  اگر هم ابری بود، ابرهایش تماشایی باشد و بارانی

   دلم همانجاییست که عشق هست

  عشق به تو

             به ایمان

                        به اعتقاد

 به رهایی و دلبستگی!...

  کاش بدانم همیشه چشم هایت پر از نگاه های زیباست و هرگز به انسانیت پشت نمی کنی...

 کاش همیشه همدیگر را دوست بداریم و برای هم بمانیم و به هم ببالیم...

  زندگی اصلا چیزی جز این نیست...

  همیشه دست هایم با عشق می نویسد

  برای تو

  برای او

  برای هر کسی که عاشق است...

  برای هر کسی که زندگی را جز با عشق نمی بیند و جز به عشق جایی دل نمی سپارد..

   روز های من جنسش مهر است  و شب های من در تمنای تماشای ستاره ها پر از رمز و راز و شگفتی

  روز و شب هایم پیشکش تو و عاشقی هایت....

/ 0 نظر / 12 بازدید