# شعر__عشرت

لطفا مرا به بند نکش..

      ببین:         لطفا مرا نبر        من از خاطره سرشارم...        گوش کن:                  مرا به بند نکش                   من پر از پروازم                            ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید