...

چقدر دل آدم می خواهد در این سکوت برفی شعر بگوید

 چقدر  آدم می خواهد در این برف یکرنگ دلش را در پهنای حیاط بگستراند تا کمی خنک شود....

 وقتی همه جا اینهمه آرام میشود و سکوت است و سکوت، چقدر آدم با خدا احساس نزدیکی بشتر میکند...

  مثل آن زمان که در کعبه عشق بودم و حس میکردم تنها من با خدا هستم و بس... آه که چه زود ولی همه چیز تمام میشود و آدم دلش تنگ میشود... تنگ تنگ تنگ

  

/ 2 نظر / 13 بازدید
حسن قمی

یکرنگی برف مثل تماشای خداست در کعبه جان.. کافیست چشماهایت را ببندی و بشنوی که چه عاشقانه خدا در دلتنگی ها و بی کسی ها ترانه عشق می سراید

حسن قمی

یکرنگی برف مثل تماشای خداست در کعبه جان.. کافیست چشماهایت را ببندی و بشنوی که چه عاشقانه خدا در دلتنگی ها و بی کسی ها ترانه عشق می سراید