نظر در تو می کنم ای بامداد...

 

_من و خورشید را هنوز

امید دیداری هست،

هر چند روز ِ من

                          آری

                                     به پایان خویش نزدیک می شود.

_نظر در تو می کنم ای بامداد...

                                              احمد شاملو(ا. بامداد)

/ 0 نظر / 7 بازدید