هر جا که شکستم...

لحظه ها تمام نمیشوند...

آخر زمستان نقطه ندارد

 شب همیشه همان شب همیشگیست و

                                           من هرجا که شکستم   

                             دریافتم شبی دیگر میتوانم دوباره خودم باشم....

                                                      زیباتر و پرشکوه تر...

 

                                             عشرت کراری...26 اسفند 1392...

/ 0 نظر / 12 بازدید