شعر

 

 خسته ام امشب و دلتنگی تو

                  سبب  حال خرابم گشته

 در پی مرهم دردی هستم

                 که کند نوش دل سر گشته

                                                 عشرت کراری

/ 0 نظر / 5 بازدید