بگذار که...

      بگذار که انسان

           ساده ترین دروغ های خوب را باور کند.

 

 

 

                                                                                               نادر ابراهیمی

/ 0 نظر / 4 بازدید