یاد داشتی بر مجموعه شعر مرگ برگ تولد خاک

کتاب مرگ برگ،تولد خاک هرچند اولین مجموعه شعر منتشر شدۀ عشرت کراری میباشد،لیکن حاصل دلنوشته های مابین سالهای ٧۶ تا ٨٩ شاعر است. 

خودش میگوید:هرگاه انسانی،عاشقی،دلخسته ای...شعری در این کتاب یافت تا نثار عزیزی،معشوقی،دلبسته ای...کند،آنگاه من تمام آنچرا که تاکنون از زندگی خواسته ام،دریافت کردم،چرا که افتخار و ارزشی بالاتر از این که حرف من،شعر من و احساس من دلی را حتی لحظه ای مشغول خود کند؟

 

کتاب حاضر،از هم اکنون در کتاب فروشیهای معتبر کشور موجود میباشد.

آدرس مراکز پخش و فروش متعاقبا از طریق همین وبلاگ،برای اطلاع هموطنان ادیب و شعر دوست اعلام خواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید